Flora de Alicante

Asparagus horridus

Asparagus horridus L. fil. in J.A. Murray, Syst. Veg., ed. 13: 274 (1774)

Español esparraguera marina

Valencià esparraguera marina


Asparagus_horridus

Esta esparraguera es un arbusto mediterráneo que crece en matorrales litorales.