Flora de Alicante

Iberis saxatilis subsp. cinerea

Iberis saxatilis L., Cent. Pl. 2: 23 (1756) subsp. cinerea (Poir.) Font Quer, Fl. Hispan. Herb. Normal Cent. 2: num. 135 (1946)

Español carraspique

Valencià matablat


Iberis_saxatilis_subsp_cinerea

Este carraspique es un endemismo iberolevantino que vive en matorrales secos del norte de Alicante.