Flora de Alicante

Silene apetala

Silene apetala Willd., Sp. Pl. 2: 703 (1799)


Silene_apetala

Esta hierba anual de distribución mediterránea e iranoturaniana crece en pastizales terofíticos secos y subnitrófilos.