Flora de Alicante

Thymelaea tartonraira subsp. valentina

Thymelaea tartonraira (L.) All., Fl. Pedem. 1: 133 (1785) subsp. valentina (Pau) O. Bolós & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38(1: 73 (1974)

Español bufalaga valenciana

Valencià bufalaga valenciana


Thymelaea_tartonraira_subsp_valentina

La bufalaga valenciana es un endemismo iberolevantino que crece en matorrales secos.