Flora de Alicante

f - Nom comú en valencià


fàbrega d'arrosar (Ammannia coccinea)

falaguereta de cingle (Asplenium fontanum)

fals timó (Frankenia thymifolia)

falsa molsa (Crassula tillaea)

falzia blanca (Asplenium ruta-muraria)

falzia de bosc (Asplenium onopteris)

falzia de pou (Adiantum capillus-veneris)

falzia glandulosa (Asplenium petrarchae)

falzia marina (Asplenium marinum)

falzia negra (Asplenium onopteris)

falzia roja (Asplenium trichomanes)

fanalets (Briza maxima)

fanalets (Lomelosia simplex)

fanalets (Lomelosia stellata)

farigola (Thymus vulgaris)

farigola (Thymus vulgaris)

farigola mascle (Thymus richardii)

favera (Vicia faba)

fel de la terra (Blackstonia perfoliata)

fel de la terra (Centaurium erythraea)

fenàs (Brachypodium phoenicoides)

fenàs marí (Elymus farctus)

fenigrec pelut (Trigonella gladiata)

fenoll (Foeniculum vulgare)

fenoll bord (Guillonea scabra)

fenoll de rabosa (Bupleurum fruticescens)

fenoll marí (Crithmum maritimum)

ferradura blanquinosa (Hippocrepis squamata)

ferradura de cingle (Hippocrepis valentina)

ferradura de marge (Hippocrepis ciliata)

ferradura de monte (Hippocrepis fruticescens)

ferragossos (Xanthium italicum)

ferratgera (Tetragonolobus maritimus)

fesolera (Phaseolus vulgaris)

fesols bords (Lathyrus clymenum)

fetgera (Hepatica nobilis)

figuera (Ficus carica)

figuera de pala (Opuntia ficus-indica)

figuera del diable (Ricinus communis)

fil de safrà (Cuscuta epithymum)

filamaria (Erodium chium)

flor de l'home penjat (Orchis anthropophora)

flor de la passió (Passiflora caerulea)

flor de la passió (Passiflora edulis)

flor de la sarpassa (Vinca difformis)

flor de Nadal (Euphorbia pulcherrima)

flor de nit (Mirabilis jalapa)

flor de paper (Xeranthemum inapertum)

flor de Pasqua (Euphorbia pulcherrima)

fonollasa groga (Thapsia villosa)

forcadella (Digitaria sanguinalis)

frare (Orobanche amethystea)

frare (Orobanche clausonis)

frare (Orobanche gracilis)

frare (Orobanche minor)

frare (Orobanche reuteriana)

frare algerià (Orobanche ramosa)

frare d'estepa (Cytinus hypocistis)

frare d'estepa (Cytinus hypocistis)

frare d'estepa roig (Cytinus ruber)

frare de l'heura (Orobanche hederae)

frare de muntanya (Reseda valentina)

frare de Santa Pola (Orobanche portoilicitana)

frare del romer (Orobanche latisquama)

frare groc (Cistanche phelypaea)

frarot (Reseda barrelieri)

freixe de flor (Fraxinus ornus)

frígola (Thymbra capitata)

fritil·lària (Fritillaria hispanica)

fumària (Fumaria agraria)

fumària (Fumaria bastardii)

fumària (Fumaria densiflora)

fumària (Fumaria officinalis)

fumària (Fumaria vaillantii)

fumària de flor menuda (Fumaria parviflora)

fumària mayor (Fumaria gaillardotii)

fumrària argelina (Fumaria faurei)